331-999-0071

პირობები და კონფიდენციალურობა

საიტის წესები და პირობები

1. Ვადები

ამ ვებგვერდზე შესვლით თქვენ ეთანხმებით ამ ვებ – გვერდის გამოყენების წესებსა და ყველა მოქმედ კანონმდებლობასა და რეგულაციებს და ეთანხმებით, რომ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მოქმედი ადგილობრივი კანონების დაცვაზე. თუ არ ეთანხმებით რომელიმე ამ ტერმინს, თქვენ ეკრძალებათ ამ საიტის გამოყენება ან შესვლა. ამ ვებ – გვერდზე განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებისა და სავაჭრო ნიშნის მოქმედი კანონით.

2. გამოიყენეთ ლიცენზია

 1. ნებადართულია შპს Treadstone 71 ვებსაიტზე მასალების (ინფორმაციის ან პროგრამული უზრუნველყოფის) დროებითი გადმოწერა მხოლოდ პირადი, არაკომერციული დროებითი ნახვისთვის. ეს არის ლიცენზიის გაცემა და არა სათაურის გადაცემა და ამ ლიცენზიის თანახმად, თქვენ არ შეგიძლიათ:
  1. შეცვლის ან კოპირება მასალები;
  2. გამოყენების მასალებს ნებისმიერი კომერციული მიზნით, ან საჯარო ჩვენება (კომერციული ან არაკომერციული);
  3. შპს Treadstone 71 ვებსაიტზე განთავსებული ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის დეკომპილირების ან შეცვლის ინჟინერი;
  4. წაშალოს ნებისმიერი საავტორო ან სხვა საკუთრების notations მხრიდან მასალები; ან
  5. მასალების სხვა პირზე გადატანა ან მასალების ნებისმიერი სხვა სერვერზე "სარკე".
 2. ეს ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება, თუ თქვენ დაარღვევთ რომელიმე ამ შეზღუდვას და შეიძლება ნებისმიერ დროს შეწყდეს შპს Treadstone 71-ის მიერ. ამ მასალების ნახვის შეწყვეტის ან ამ ლიცენზიის მოქმედების შეწყვეტისთანავე, თქვენ უნდა გაანადგუროთ თქვენს ხელთ არსებული გადმოწერილი მასალა, ელექტრონული ან ბეჭდური ფორმატით.

3. პასუხისმგებლობის უარყოფა

 1. შპს Treadstone 71 ვებსაიტზე განთავსებულია მასალები "როგორც არის". შპს Treadstone 71 არ იძლევა გარანტიებს, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, და ამით უარყოფს და უარყოფს ყველა სხვა გარანტიას, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევ გარანტიებს ან სავაჭრო ობიექტს, კონკრეტული მიზნის მისაღწევად ან ინტელექტუალური საკუთრების შელახვას ან უფლებების სხვა დარღვევას. გარდა ამისა, შპს Treadstone 71 არ იძლევა გარანტიას და არ აკეთებს რაიმე სახის განცხადებას მის ვებ – გვერდზე მასალების გამოყენების სიზუსტის, სავარაუდო შედეგების ან საიმედოობის შესახებ, ან ამ მასალებთან ან ამ საიტთან დაკავშირებულ საიტებზე სხვაგვარად გამოყენების შესახებ.

4. შეზღუდვები

შპს Treadstone 71– ს ან მის მომწოდებლებს არავითარ შემთხვევაში არ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ზიანის მიყენებისათვის (მათ შორის, შეუზღუდავად, ზიანის მიყენება მონაცემთა ან მოგების დაკარგვისთვის, ან ბიზნესის შეწყვეტის გამო), რომელიც წარმოიქმნება Treadstone 71 – ზე მასალების გამოყენებისა და გამოყენების შეუძლებლობის გამო. შპს-ს ინტერნეტ-გვერდი, მაშინაც კი, თუ შპს Treadstone 71 ან შპს Treadstone 71- ის უფლებამოსილ წარმომადგენელს ზეპირად ან წერილობით ეცნობება ამგვარი ზიანის შექმნის შესახებ. იმის გამო, რომ ზოგიერთი იურისდიქცია არ იძლევა ნაგულისხმევი გარანტიების შეზღუდვას, ან პასუხისმგებლობის შეზღუდვას შესაბამისი ან შემთხვევითი ზიანისთვის, ეს შეზღუდვები შეიძლება არ გავრცელდეს თქვენზე.

5. გადასინჯვები და ერატა

შპს Treadstone 71 ვებ – გვერდზე განთავსებული მასალები შეიძლება შეიცავდეს ტექნიკურ, ტიპოგრაფიულ ან ფოტოგრაფიულ შეცდომებს. შპს Treadstone 71 არ იძლევა გარანტიას, რომ მის ვებ – გვერდზე განთავსებული მასალები ზუსტი, სრულყოფილი ან მიმდინარეა. შპს Treadstone 71– ს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები მის ვებ – გვერდზე განთავსებულ მასალებში, გაფრთხილების გარეშე. შპს Treadstone 71 არ იღებს ვალდებულებას მასალების განახლების შესახებ.

6. ბმულები

შპს Treadstone 71 არ განიხილავს მის ვებსაიტზე მიბმული ყველა საიტს და არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი მსგავსი საიტის შინაარსზე. ნებისმიერი ბმულის დამატება არ ნიშნავს საიტის მიერ შპს Treadstone 71-ის მოწონებას. ნებისმიერი ამგვარი დაკავშირებული ვებსაიტის გამოყენება მომხმარებელს საკუთარი რისკის ქვეშ აყენებს.

7. საიტის გამოყენების წესების ცვლილებები

შპს Treadstone 71-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადახედოს გამოყენების პირობებს თავისი ვებსაიტისთვის გაფრთხილების გარეშე. ამ ვებსაიტის გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით ამ წესების და წესების ამჟამინდელ ვერსიას.

8. მმართველი სამართალი

შპს Treadstone 71 ვებსაიტთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრეტენზია რეგულირდება მასაჩუსეტსის შტატის კანონმდებლობით, მისი კანონის კონფლიქტის დებულებების გათვალისწინების გარეშე.

საერთო პირობები გამოიყენება გამოყენება საიტის.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

თქვენი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავეთ ამ პოლიტიკის იმისათვის, რომ თქვენ გესმოდეთ თუ როგორ ვაგროვებთ, გამოიყენოთ, კომუნიკაცია და გამჟღავნება და გამოიყენონ პირადი ინფორმაცია. შემდეგი ასახავს ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

 • წინ ან დროს შეგროვება პირადი ინფორმაცია, ჩვენ იდენტიფიცირება იმ მიზნებისათვის, რისთვისაც ინფორმაცია ხდება შეგროვდა.
 • ჩვენ ვაგროვებთ და გამოყენება პირადი ინფორმაცია მხოლოდ ობიექტური შესრულების იმ მიზნით განსაზღვრული ჩვენთვის და სხვა თავსებადი მიზნებისათვის, თუ ჩვენ მიიღოს ამ ადამიანის თანხმობის ან კანონით.
 • ჩვენ მხოლოდ შენარჩუნება პირადი ინფორმაცია, რადგან საჭირო შესრულების იმ მიზნებისათვის.
 • ჩვენ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას მიერ კანონიერი და სამართლიანი გზით და, საჭიროების შემთხვევაში, ცოდნის ან ადამიანის თანხმობის შეშფოთებულია.
 • პირადი მონაცემები უნდა იყოს შესაბამისი მიზნებისათვის, რისთვისაც იგი გამოიყენება, და, რამდენადაც საჭირო იმ მიზნით, უნდა იყოს ზუსტი, სრული და თანამედროვე.
 • ჩვენ დავიცავთ პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოების გარანტიების წინააღმდეგ დაკარგვის ან ქურდობის, ასევე არასანქცირებული წვდომის, გამჟღავნება, კოპირება, გამოყენების ან შეცვლის.
 • ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ხელმისაწვდომი კლიენტების შესახებ ინფორმაციას ჩვენი პოლიტიკისა და პრაქტიკის, რომელიც დაკავშირებულია მართვის პირადი ინფორმაცია.

ჩვენ მზად ვართ ჩატარების ჩვენი საქმიანობის შესაბამისად ამ პრინციპებს, რათა უზრუნველყოს, რომ კონფიდენციალურობის პირადი ინფორმაცია დაცულია და ინახება.

დაუკავშირდით Treadstone 71 დღეს, თქვენი კიბერ დაზვერვის ყველა საჭიროებისთვის.

დაგვიკავშირდით დღეს